Συμμετοχή σε Εθελοντικές Δράσεις – Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Έναρξη Μάρτιος 2, 2018 - Τερματισμός Μάιος 5, 2018 Έληξε

Συμμετοχή σε Εθελοντικές Δράσεις – Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμμετοχή σε Εθελοντικές Δράσεις – Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, προσκαλούνται φοιτητές/ τριες ή/και απόφοιτοι όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, να συμμετέχουν εθελοντικά ή/και στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης, σε δράσεις υποστήριξης των παρακάτω:
Νοσοκομειακό Αρχείο
Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης
Διαμόρφωση Έκθεσης
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τετάρτη 7/03/2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση pkostagiolas@ionio.gr
Πέτρος Κωσταγιόλας,
Επίκ. Καθηγητής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο