Ανακοίνωση για αποφοίτους του ΤΑΒΜ/Θέσεις εργασίας στο Πάντειο Πανπειστήμιο

Έναρξη Μάρτιος 2, 2018 - Τερματισμός Μάιος 30, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση για αποφοίτους του ΤΑΒΜ/Θέσεις εργασίας στο Πάντειο Πανπειστήμιο

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 1/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για αποφοίτους του ΤΑΒΜ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών &
Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με
την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΠΆΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌ ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑIΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ).
Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και στη δημιουργία νέων δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι
εξής δράσεις:
Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων
συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης
(εμπλουτισμός της διαθέσιμης συλλογής
προσβάσιμων τεκμηρίων και της ψηφιακής
βιβλιοθήκης Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών AMELib)
Β. Δημιουργία Υπηρεσίας
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης
Γ. Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις
υποστήριξης φοιτητών ΑΜΕΑ (βελτίωση
και αναβάθμιση προσβασιμότητας στους
χώρους του Πανεπιστημίου).
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών &
Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, προτίθεται
να απασχολήσει με σύμβαση έργου,
εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από
την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση :
http://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/42-av...
ble-services/139-edit-jobs
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - elke.panteion.gr [1]
elke.panteion.gr 14-06-2017 |
Σύμφωνα με: α) το υπ' αριθμ.
πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ...
Με εκτίμηση
Constantia Kakali
Director of Panteion University
Library & Information Center
Syngrou 136, 176 71 Athens, Greece
tel +302109201398
nkakal@panteion.gr
constantia.kakali@lis.panteion.gr