Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων

Έναρξη Φεβρουάριος 28, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 28, 2018 Έληξε

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 28/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δίδεται παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικών δηλώσεων υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.
Από την Γραμματεία του Τμήματος