Ανακοίνωση για μια θέση εργασίας Αρχειονόμου-Βιβλιοθηκονόμου

Έναρξη Φεβρουάριος 28, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 28, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση για μια θέση εργασίας Αρχειονόμου-Βιβλιοθηκονόμου

Mια θέση εργασίας στην εταιρεία intermedia
http://www.intermedia.com.gr/HR/
INTERMEDIA - Human Resources
Η αγγελια έχει αναρτηθεί στις Κρητικές αγγελίες
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ – ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ (LIBRARIAN – ARCHIVIST) ζητείται από έντονα αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής
στα γραφεία της στο Ηράκλειο, για την υλοποίηση σύνθετων
επιχειρηματικών βιβλιοθηκονομικών/αρχειονομικών λύσεων.
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο βιβλιοθηκονομίας-αρχειονομίας
ΑΕΙ/ ΤΕΙ, 1-2 χρόνια συναφούς εμπειρίας, άριστη γνώση
χρήσης H/Y, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Περισσότερες
πληροφορίες www.intermedia.com.gr/HR. Βιογραφικό
σημείωμα με συνοδευτική επιστολή στο:
hr@intermedia.com.gr με Κωδ: IMHR-LBAR-1801.