Πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στο ΤΑΒΜ στη βαθμίδα του Αν.Καθηγητή και στο γνωστ.αντικείμενο "Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου"

Έναρξη Φεβρουάριος 23, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 23, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή -Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου- 2.pdf270.18 KB

Πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου»