Αναβολή των μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας για την Παρασκευή 23/2/2018

Έναρξη Φεβρουάριος 21, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 21, 2018 Έληξε

Αναβολή των μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας για την Παρασκευή 23/2/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 21/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβολή των μαθημάτων της Παρασκευής 23/2/2018, Αγγλικά ΙΙ και IV λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές στο μάθημα της επόμενης εβδομάδας.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ