Για την είσπραξη των χρημάτων του στεγαστικού επιδόματος

Έναρξη Φεβρουάριος 21, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 21, 2018 Έληξε

Για την είσπραξη των χρημάτων του στεγαστικού επιδόματος

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 21/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ότι : τα χρήματα για την είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος θα μπουν κατευθείαν στον λογαριασμό τους και δεν χρειάζεται να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος. Οι αιτήσεις βρίσκονται στην Οικονομική Υπηρεσία για εκκαθάριση. Υπολογίζουμε ότι η διαδικασία θα έχει πλέον ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Από την Γραμματεία του Τμήματος