Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου για σήμερα Τρίτη 20/2/2018

Έναρξη Φεβρουάριος 20, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 20, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου για σήμερα Τρίτη 20/2/2018

Τα μαθήματα του κ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω ασθενείας του διδάσκοντος
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ