Αναβολή μαθήματος "Ταξινομικά Συστήματα" για αύριο Τετάρτη 14/2/2018

Έναρξη Φεβρουάριος 13, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 13, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθήματος "Ταξινομικά Συστήματα" για αύριο Τετάρτη 14/2/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 13/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα «Ταξινομικά συστήματα» δεν θα διδαχθεί αύριο Τετάρτη 14.02.2018. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Η Διδάσκουσα
(Σοφία Στάμου)
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ