Αναπλήρωση μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού"

Έναρξη Φεβρουάριος 13, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 13, 2018 Έληξε

Αναπλήρωση μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 13/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα του κ.Βλίζου «Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού» του ΣΤ’ εξαμήνου, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ 15:00-18:00 στην αίθουσα 2.44.
Ο Διδάσκων
Σταύρος Βλίζος
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος