Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018 / Προθεσμία

Έναρξη Φεβρουάριος 11, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 11, 2018 Έληξε

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018 / Προθεσμία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/2/2018
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :
Από Δευτέρα 12/02/2018 έως και Παρασκευή 2/03/2018.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.
Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS.
Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος