Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της κ.Μ.Μπότη για το εαρινό εξάμηνο

Έναρξη Φεβρουάριος 11, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 11, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της κ.Μ.Μπότη για το εαρινό εξάμηνο

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα της κ.Μαρίας Μπότη για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα που ξεκινάει από Δευτέρα 19/2/2018
Από την Γραμματεία του Τμήματος