Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου με θητεία στο ΤΑΒΜ/Γνωστικό αντικείμενο : Αρχειονομία

Έναρξη Ιανουάριος 24, 2018 - Τερματισμός Φεβρουάριος 24, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχειονομία -Β΄ Συνεδρία -νέο.pdf185.37 KB

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»