Επείγουσα ενημέρωση φοιτητών erasmus

Έναρξη Ιανουάριος 24, 2018 - Τερματισμός Φεβρουάριος 24, 2018 Έληξε

Επείγουσα ενημέρωση φοιτητών erasmus

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS
Ενημερώνουμε τους φοιτητές erasmus να ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ προκαταβολή για ενοικίαση κατοικίας στο εξωτερικό μέσω Western Union, διότι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα απάτης. Συνιστούμε στους φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Eλίνα Μαυρογιώργου
IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης|Υπεύθυνη για τις Στρατηγικές Συμπράξεις, τους Όμιλους Κινητικότητας & την Πρακτική Άσκηση.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863
elinamav@iky.gr |www.iky.gr | |
---
Elina Mavrogiorgou
IKY/ Erasmus+ Hellenic National Αgency
Higher Education Sector|Responsible for Strategic Partnerships, Μobility Consortia & Traineeships.
41, Ethnikis Antistaseos Av. | 14234 Nea Ionia
Tel. +30 210 3726388 | Fax.+30 210 3221863
elinamav@iky.gr | www.iky.gr | |