Νέα παράταση προθεσμίας δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων

Έναρξη Ιανουάριος 10, 2018 - Τερματισμός Φεβρουάριος 22, 2018 Έληξε

Νέα παράταση προθεσμίας δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 12/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018*.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ