Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στην "Πολιτική και Εκδοτική Βιβλίου"

Έναρξη Ιανουάριος 11, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 20, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Oρισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής -Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου- .pdf447.18 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου»