Για τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στο e-class

Έναρξη Ιανουάριος 11, 2018 - Τερματισμός Φεβρουάριος 11, 2018 Έληξε

Για τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στο e-class

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στο e-class θα απευθύνονται στα τηλέφωνα : 26610-87663, 87669