Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018

Έναρξη Ιανουάριος 8, 2018 - Τερματισμός Φεβρουάριος 8, 2018 Έληξε

Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018. Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 8/1/2018
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται και φέτος η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), να εξεταστούν σε μαθήματα και των δύο εξαμήνων σπουδών (χειμερινό-εαρινό), ανεξάρτητα από το πλήθος των μαθημάτων που οφείλουν.
Συγκεκριμένα :
Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (δηλαδή 4 έτη), έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.
Από την Γραμματεία του Τμήματος