Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας λειτουργεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρηση του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, διαθέτει συμβατικές και ψηφιακές συλλογές, τίτλους έντυπων επιστημονικών περιοδικών, ενώ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μουσειολογικών και παπυρολογικών συγγραμμάτων, καθώς και βιβλίων γενικής και κλασικής παιδείας. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link.
Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό δίκτυο και ο κατάλογός της είναι προσιτός από το διαδίκτυο (http://iup.ionio.gr/). Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους χρήστες της με πληροφόρηση, δανεισμό και εκπαίδευση στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. Στη διάθεση των χρηστών μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για πρόσβαση στο σύστημά της, όπως, επίσης, και για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης και ερευνητές εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Η χρήση της Βιβλιοθήκης για την τελευταία ομάδα περιορίζεται στο χώρο του αναγνωστηρίου. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης χώρο επεξεργασίας υλικού και χώρους βιβλιοστασίων. Λειτουργεί με βιβλιοθηκονόμους αλλά και με τη συνδρομή φοιτητών/τριών του Τμήματος και είναι ανοιχτή τις εργάσιμες ημέρες.

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-14.30

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα

Εξυπηρέτηση Χρηστών:
Δανεισμός 26610 87327 και 26610 87323 LibraryLoan@ionio.gr
Διαδανεισμός 26610 87339 και 26610 87322 ill-library@ionio.gr
Επιστροφές από Εύδοξο 26610 87339 nick@ionio.gr
Περιοδικά-Ηλεκτρονικές Συνδρομές 26610 87338 thalia@ionio.gr