Ορισμός τριμελούς για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου

Έναρξη Δεκέμβριος 20, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 20, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου -Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - 1.pdf187.71 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου»