Πλήρωση μιας θέσης Kαθηγητή στο ΤΑΒΜ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχειονομία"

Έναρξη Δεκέμβριος 18, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 18, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχειονομία -Β΄ Συνεδρία .pdf180.99 KB

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»