Ανακοίνωση κ.Τσιμπίδα Γεωργίας για το επόμενο μάθημα "Γαλλικά Ι"

Έναρξη Δεκέμβριος 15, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 15, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση κ.Τσιμπίδα Γεωργίας για το επόμενο μάθημα "Γαλλικά Ι"

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 15/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ «ΓΑΛΛΙΚΑ I»
Mετά από συνεννόηση με τις/ους φοιτήτριες/ές, ανακοινώνεται πως το επόμενο μάθημα Γαλλικά Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 12 Ιανουαρίου 2018.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας.