Αναβολή μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ λόγω ασθενείας της διδάσκουσας

Έναρξη Δεκέμβριος 8, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 8, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ λόγω ασθενείας της διδάσκουσας

Τα μαθήματα Γαλλική Γλώσσα Ι και Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ δεν θα γίνουν σήμερα 8/12/2017 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.