Εκπροσώπηση των φοιτητών στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Δεκέμβριος 6, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 6, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός Εκπροσώπου των Φοιτητών στην ΟΜ. Ε. Α. ΤΑΒΜ-2017.pdf222.23 KB

Εκπροσώπηση των φοιτητών στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τ.Α.Β.Μ.