Ανακοίνωση για την διδασκαλία των μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙΙ

Έναρξη Δεκέμβριος 1, 2017 - Τερματισμός Ιανουάριος 1, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία των μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 1/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, «ΓΑΛΛΙΚΑ I» ΚΑΙ «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ»
Τα μαθήματα των Γαλλικών Ι και Γαλλικών ΙΙΙ έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή 10/11/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα και να εξεταστούν σε αυτά, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό Μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος. Παρακαλούνται επίσης να συμβουλεύονται τακτικά το e-class.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας.