Πρακτικά Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του ΤΑΒΜ, στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΠΠ και στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ

Έναρξη Νοέμβριος 28, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 28, 2017

ΑρχείοΜέγεθος
EdipT.pdf94.21 KB
EdipS.pdf90.13 KB
EdipK.pdf91.54 KB

Πρακτικά Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του ΤΑΒΜ, στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΠΠ και στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ