Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής και Ανακοίνωση προς το Σώμα Εκλεκτόρων για τις εκλογές μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ

Έναρξη Νοέμβριος 24, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 24, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
edip1.pdf710.69 KB
edip2 .pdf385.6 KB

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής και Ανακοίνωση προς το Σώμα Εκλεκτόρων για τις εκλογές μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ