Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά Ι

Έναρξη Νοέμβριος 24, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 24, 2017 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά Ι

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 24/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπλήρωση για το μάθημα των Αγγλικών Ι, Α΄ εξάμηνο
Την Πέμπτη 30/11/2017 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά Ι και ώρα 3-6.
Από την Γραμματεία του Τμήματος