Ανακοίνωση για το αυριανό μάθημα (24-11-2017) "Αγγλικά Ι"

Έναρξη Νοέμβριος 23, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 23, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για το αυριανό μάθημα "Αγγλικά Ι"

Το αυριανό μάθημα των Αγγλικών Ι θα γίνει κατ' εξαίρεση ώρα 3-6.
Τις υπόλοιπες Παρασκευές θα γίνεται ώρα 9-12