Ανακοίνωση για την επόμενη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσειολογία"

Έναρξη Νοέμβριος 23, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 23, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την επόμενη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσειολογία"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 23/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το επόμενο μάθημα «Εισαγωγή στην Μουσειολογία» (ΥΠ, Α’ εξ.) αντί για την Τετάρτη 29.11.2018 θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 24.11.2018 στο Μουσείο του Μόν Ρεπό.
Σημείο και ώρα συνάντησης: Είσοδος του Μουσείου στις 9:30 π.μ.
Για την πρόσβασή σας στο χώρο μπορείτε να πάρετε το αστικό λεωφορείο για Κανόνι το οποίο περνάει από τη στάση Σαρόκο στις 9:20 πμ.
Από την Γραμματεία του Τμήματος