Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙΙ

Έναρξη Νοέμβριος 20, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 23, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 22/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την έναρξη των μαθημάτων Αγγλική Γλώσσα I και ΙΙΙ
Τα μαθήματα Αγγλική Γλώσσα Ι και Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ θα διδάσκονται κάθε Παρασκευή ως εξής :
1. Αγγλική Γλώσσα Ι και ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.43
2. Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ και ώρα 12-3 στην αίθουσα 2.45
Για το πρώτο έτος το αυριανό μάθημα «Αγγλικά Ι» θα γίνει κατ’ εξαίρεση ώρα 3-6.
Από την Γραμματεία του Τμήματος