Ορισμός Εκπροσώπων των ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΠΠ

Έναρξη Νοέμβριος 22, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 22, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
f2.pdf524.41 KB

Ορισμός Εκπροσώπων των ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΠΠ