Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος "Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών"

Έναρξη Νοέμβριος 8, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 8, 2017 Έληξε

νακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος "Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 8/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών» του Γ΄εξ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο Καποδίστρια την Τρίτη 14/11/2017 και ώρα 12:00-14:00.
Επειδή το Μουσείο βρίσκεται στους Ευρωπούλους, η μετακίνηση θα γίνει με το αστικό λεωφορείο No 4 ΠΟΤΑΜΟΣ – ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ, το οποίο αναχωρεί από το Σαρόκο στις 11:30 (άφιξη 11:50 στάση Κουκουρίτσα) και στις 13:55 από το Μουσείο προς την πόλη.
Από την Γραμματεία του Τμήματος