Αναβολή μαθήματος κ.Π.Κωσταγιόλα για σήμερα 7/11/2017

Έναρξη Νοέμβριος 7, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 7, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Π.Κωσταγιόλα για σήμερα 7/11/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 7/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα του κ.Π.Κωσταγιόλα « Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών Βιβλιοθηκών» δεν θα διδαχθεί σήμερα λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος