Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος "Θεματικά Μουσεία" για την Παρασκευή 10/11/2017

Έναρξη Νοέμβριος 6, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 6, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος "Θεματικά Μουσεία" για την Παρασκευή 10/11/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 6/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σαπωνοποιία Πατούνη στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεματικά Μουσεία» με διδάσκουσα τη Δέσποινα Καλεσοπούλου. Ώρα συνάντησης: 10.15, μπροστά από τη Σαπωνοποιία (Ι. Θεοτόκη 9). Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτελεί αναπλήρωση μέρους του μαθήματος της 6/10, το οποίο και θα ολοκληρωθεί με μία ακόμη εκπαιδευτική επίσκεψη στις αρχές Δεκεμβρίου.
Το προγραμματισμένο μάθημα της 10ης Νοεμβρίου με θέμα τα μουσεία τεχνολογίας θα ξεκινήσει εκτάκτως στις 11.30 (αμέσως μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη και εφόσον η αίθουσα έχει εκκενωθεί από τον προηγούμενο διδάσκοντα).
Από την Γραμματεία του Τμήματος