Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσειολογία" της Τετάρτης 1/11/2017, (Α΄ εξάμηνο)

Έναρξη Οκτώβριος 30, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 30, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος της Τετάρτης 1/11/2017 "Εισαγωγή στη Μουσειολογία", Α΄ εξάμηνο.

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 31/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Μουσειολογία» (Υπ. Α’ εξαμήνου) την Τετάρτη 1/11/2017 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα μουσεία της Κέρκυρας. Σημείο και ώρα συνάντησης: στην είσοδο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης στις 09:00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος