Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γαλλικών

Έναρξη Οκτώβριος 25, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 25, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γαλλικών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 25/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, «ΓΑΛΛΙΚΑ I» ΚΑΙ «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ»
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2017 με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό Μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος. Παρακαλούνται επίσης να συμβουλεύονται τακτικά το e-class.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας.