Έναρξη μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2017-2018

Έναρξη Οκτώβριος 15, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 20, 2017 Έληξε

Έναρξη μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2017-2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΑΒΜ ακ.έτους 2017-2018 αρχίζουν από αύριο Τρίτη 17/10/2017.
Θα ακολουθήσει η ανάρτηση του ωρολογίου προγράμματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στους πίνακες ανακοινώσεων
Από την Γραμματεία του Τμήματος