Ανακοίνωση για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής /Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

Έναρξη Οκτώβριος 12, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 12, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ανακοίνωση προς το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα.pdf37.36 KB
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής.pdf1.31 MB

Ανακοίνωση για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής προς το Σώμα Εκλεκτόρων/Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

Προς το Σώμα Εκλεκτόρων
Για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής α) μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).