Ανακοίνωση: Δημόσια συγκέντρωση - συζήτηση

Έναρξη Οκτώβριος 7, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 7, 2017 Έληξε

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΤΑΒΜ καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος σε δημόσια συγκέντρωση - συζήτηση με θέματα:

- Η κατάσταση και τα προβλήματα του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
- Η πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για την αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος.

Η συζήτηση θα γίνει τη Τετάρτη 11/10/2017 στις 13:00 στην αίθουσα 2.39.

Ο πρόεδρος του Τμήματος
Καθ. Μανόλης Γεργατσούλης.