Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας

Έναρξη Οκτώβριος 4, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 4, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 2/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την έναρξη των μαθημάτων Αγγλική Γλώσσα και Γαλλική Γλώσσα οι φοιτητές θα ενημερωθούν σύντομα κατόπιν ανακοίνωσης.
Από την Γραμματεία του Τμήματος