Ανακοίνωση για την αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ"

Έναρξη Οκτώβριος 3, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 3, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 2/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα του κ.Ντόρια «Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ» του Γ’ εξαμήνου θα γίνεται από σήμερα και στο εξής στην αίθουσα 2.44 και όχι στην αίθουσα 2.45 όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος