Πρόσκληση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας, στις 24/10/2017 και ώρα 12.00

Έναρξη Οκτώβριος 2, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 2, 2017 Έληξε

Πρόσκληση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας, στις 24/10/2017 και ώρα 12.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 3 Οκτωβρίου 2017
ΠΡΥΤΑΝHΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
E-mail : Καποδιστρίου & Ακαδημίας
: 49100, Κέρκυρα
: 26610 87115
: publicrelations@ionio.gr
Προς:
Πρωτοετείς φοιτήτριες/ φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αγαπητές πρωτοετείς φοιτήτριες, αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές ,
με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σας προσκαλώ εκ μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας σε μια μικρή εκδήλωση για την υποδοχή σας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που θα γίνει την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος