Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων για το 3ο έτος (Ε΄ εξάμηνο)/Προθεσμία

Έναρξη Σεπτέμβριος 28, 2017 - Τερματισμός Νοέμβριος 12, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Διευκρινίσεις για την επιλογή μαθημάτων κατεύθυνσης-για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου.pdf83.66 KB
Δήλωση κατεύθυνσης.doc29.5 KB

Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων για το 3ο έτος (Ε΄ εξάμηνο)/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 2 Οκτωβρίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τι ισχύει για τις κατευθύνσεις/Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων
για τους φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο)
Καλούνται οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο σπουδών) να δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος μία από τις τρείς παρακάτω κατευθύνσεις :
1. Αρχειονομία
2. Βιβλιοθηκονομία
3. Μουσειολογία
Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου πρέπει να δηλώσουν πρώτα κατεύθυνση στην Γραμματεία του Τμήματος και μετά να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα κατεύθυνσης.
Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μόνο μία (1) κατεύθυνση , αλλά μπορούν να επιλέξουν ως υποχρεωτικά επιλογής ακόμη και μαθήματα που βρίσκονται στις υπόλοιπες κατευθύνσεις ως υποχρεωτικά.
Προκειμένου να επιλέξετε τα μαθήματα της κατεύθυνσης και για την δική σας διευκόλυνση μπορείτε να μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://odigos.tab.ionio.gr/
και να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στα γράμματα με κίτρινο φόντο.
Αμέσως μετά , αφού πλέον θα σας είναι σαφής η διαδικασία επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης στο gramweb.
Προθεσμία δηλώσεων κατευθύνσεων : από Δευτέρα 2/10 έως και Παρασκευή 27/10/2017. Oι δηλώσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr.
Επισυνάπτονται διευκρινιστικές οδηγίες....
Από τη Γραμματεία του Τμήματος