Υποβολή δηλώσεων θεμάτων πτυχιακών εργασιών/Προθεσμία

Έναρξη Σεπτέμβριος 24, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 21, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας.doc56 KB
Αίτηση αλλαγής θέματος και επόπτη πτυχιακής εργασίας.pdf33.24 KB

Υποβολή δηλώσεων θεμάτων πτυχιακών εργασιών/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν Πτυχιακή
Εργασία, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος από :
1/10/2017 έως 30/11/2017 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η έντυπη αίτηση-δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας βρίσκεται και στην Γραμματεία του Τμήματος, αλλά μπορεί να σταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr , ή με fax: 26610-87433
Επισυνάπτουμε την έντυπη δήλωση και την δήλωση τροποποίησης θέματος
Από τη Γραμματεία του Τμήματος