Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2017-2018 / 2 Οκτωβρίου 2017

Έναρξη Σεπτέμβριος 27, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 30, 2017 Έληξε

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2017-2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Μ.Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
ακ.έτους 2017-2018
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2017-2018 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μέσα στις προσεχείς 2 ημέρες, στην ιστοσελίδα του Τμήματος : tab.ionio.gr και στους πίνακες ανακοινώσεων.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος