Κατάργηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας

Έναρξη Σεπτέμβριος 28, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 28, 2017 Έληξε

Κατάργηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αγαπητοί φοιτητές,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4452/2017(Α΄17), όσοι
από εσάς δεν είσαστε ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, έχετε
πλέον δικαίωμα για πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Ως εκ τούτου, δεν θα εκδίδονται πλέον, ούτε και θα ανανεώνονται
Βιβλιάρια Υγείας από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν λάβει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Ίδρυμά μας να μην κάνουν πλέον χρήση του βιβλιαρίου υγείας τους, αντιθέτως, να το επιστρέψουν στην Γραμματεία του Τμήματος : Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος