Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας

Έναρξη Σεπτέμβριος 22, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 22, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ.pdf51.82 KB

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας