Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Έναρξη Σεπτέμβριος 15, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 30, 2017 Έληξε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:A) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Β) ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2017 ΕΩΣ 30-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 14 -09- 2017
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. Πρωτ: 3204
_______________________
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
_______________________
Ταχ. Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1
Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο: 26610-87110
Φαξ : 26610-87112
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α)Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β)Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ)Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2020
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το Π.Δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo »,
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α)Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β)Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ)Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Η θητεία των Κοσμητόρων που θα εκλεγούν στις ως άνω Σχολές αρχίζει την 1η-12-2017 και λήγει στις 30-11-2020.
Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 από ώρα 09:00 έως 13:00. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις των Κοσμητόρων των ως άνω Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του αρθ. 19, της παρ. 1, α και β εδ., του ν.4485/2017, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.00.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος