Επείγουσα ανακοίνωση για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ και τους υποψηφίους των κατατακτηρίων εξ. 2017-18 / Επιστροφή βιβλίου Γ.Μπώκου

Έναρξη Σεπτέμβριος 13, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 13, 2017

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ 2017-2018 και τους υποψηφίους των κατατακτηρίων εξετάσεων / Επιστροφή βιβλίου Γ.Μπώκου

Παρακαλείται η υποψήφια φοιτήτρια ΠΜΣ που δανείστηκε από την Γραμματεία το βιβλίο του κ.Γ.Μπώκου "Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης" για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του ΠΜΣ 2017-18 να το επιστρέψει άμεσα στην Γραμματεία του ΤΑΒΜ.
Τηλ.: 26610-87418
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων